افزودن اطلاعات و مطالب سامانه
به ما در تکمیل اطلاعات شرکت‌ها، مجتمع‌ها، پروژه‌ها و سایر بخش‌های سامانه کمک کنید و برای هر تغییر تأیید شده، 1 امتیاز دریافت کنید. همچنین با دعوت از دوستان خود 1 امتیاز دریافت نموده و با ورود آن‌ها به سامانه، 1 امتیاز دیگر نیز دریافت خواهید کرد. (امتیاز شما هیچگاه کم نخواهد شد و نمایانگر فعالیت شما در سامانه صنایع بالادستی است، همچنین برای هر سال عضویت در سامانه، به 21 امتیاز نیاز خواهید داشت)
افراد
دعوت از دوستان
مشاهده بیشتر
مشاهده بیشتر
مشاهده بیشتر
مشاهده بیشتر
پروژه ها
مشاهده بیشتر
مطالب و مقالات
افزودن مقاله
مشاهده بیشتر
آگهی استخدام
افزودن آگهی استخدام
مشاهده بیشتر
رویداد های صنعتی
افزودن رویداد های صنعتی
مشاهده بیشتر

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: