سامانه کاریابی

به‌ وسیله این سامانه ‌ افراد متخصص و کارشناسان با توجه به نیاز کارآفرینان، کارفرمایان و صاحبان مشاغل صرفاً در حوزه صنایع بالادستی، به آن‌ها معرفی می‌گردند.

در سامانه صبا، رزومه افراد کاملاً به صورت پویا تکمیل شده و پس از آن اعضای ویژه سایت می‌توانند جهت کاریابی و یا دریافت پیشنهادات بهتر کاری، با فعال کردن گزینه" پیشنهاد رزومه" این رزومه را در اختیار شرکت‌هایی که جویای تخصص مشابه آن‌ها هستند، قرار دهند.

این سامانه هم برای جویای کارها در حوزه صنعت و هم برای صاحبان مشاغل که در حوزه صنایع بالادستی مشغول به فعالیت هستند، بسیار مفید خواهد بود. دلیل این امر، آن است که در این سامانه بستر کاریابی، یک بستر عمومی برای تمامی مشاغل نیست و صرفاً متقاضیان کار در حوزه صنعت را تحت پوشش قرار می‌دهد و در نتیجه بسیار تخصصی در این زمینه ورود شده و دقیقاً تخصص‌های موردنیاز صاحبان مشاغل را با ‌دقت بسیار بالایی به آن‌ها معرفی می‌نماید که این امر موجب می‌گردد، بسیار سریع و معطوف به هدف صاحبان مشاغل، متخصصین مورد نظرشان را استخدام نمایند.

بخش دیگری در این سامانه صرفاً برای دانشجویان طراحی شده که می‌توانند درخواست کارآموزی خود را فعال نموده و از این طریق با توجه به نیاز صاحبان مشاغل از این دانشجویان دعوت به‌عمل آورده خواهد شد.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، سامانه صبا اولین بستر کاریابی تخصصی در حوزه صنایع بالادستی را راه‌اندازی نموده تا به بهترین نحو ممکن و با انطباق بسیار بالا نیازهای تخصصی منابع انسانی در این خصوص مرتفع گردد.

دعوت کردن دوستان

با معرفی دوستان و همکارانتان ما را در گسترش فرهنگ تصمیم سازی بر پایه اطلاعات و آمار همراهی می کنید.
شما یک سال عضویت ویژه به ارزش 210 هزار تومان را رایگان دریافت می کنید.
دوستان و همکارانتان برای معرفی این سامانه از شما تشکر خواهند کرد.
اگر همین حالا ما را به 3 نفر از دوستانتان معرفی کنید، عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا را رایگان دریافت میکنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت ویژه دارید
مزایای عضویت ویژه

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.
مزایای عضویت ویژه چیست؟

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت ویژه دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید:

دعوت کردن دوستان

با معرفی دوستان و همکارانتان ما را در گسترش فرهنگ تصمیم سازی بر پایه اطلاعات و آمار همراهی می کنید.
شما یک سال عضویت ویژه به ارزش 210 هزار تومان را رایگان دریافت می کنید.
دوستان و همکارانتان برای معرفی این سامانه از شما تشکر خواهند کرد.
اگر همین حالا ما را به 3 نفر از دوستانتان معرفی کنید، عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا را رایگان دریافت میکنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت ویژه دارید
مزایای عضویت ویژه

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.
مزایای عضویت ویژه چیست؟

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت ویژه دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: