نحوه کسب امتیاز و سکه در سامانه صبا

هر عضو سامانه صبا با توجه به میزان امتیاز و سکه کسب شده می تواند از امکانات، خدمات و محصولات سامانه صبا بهره مند شود.
نحوه محاسبه سکه و امتیاز کاربران به شرح ذیل می باشد
ردیف فعالیت امتیاز سکه
1 دعوت از دوستان 1 1
2 پذیرش دعوت دوستان 1 -
3 پذیرش دعوت و تکمیل پروفایل تا 60 درصد - 1
4 ثبت شرکت 1 1
5 افزودن مجتمع 1 1
6 افزودن خط تولید 1 1
7 افزودن پروژه 1 1
8 افزودن مطالب و مقالات تأیید شده 5 1
9 افزودن آگهی استخدام 1 1
10 افزودن رویداد صنعتی در صنایع بالادستی 1 1
11 ویرایش اطلاعات هر مجتمع، شرکت، خط تولید و یا پروژه 1 -
12 پیشنهاد تأیید شده ساختار شکست یک صنعت 100 50
13 دعوت از دوستان طی 24 ساعت پس از ثبت نام اولیه (حداکثر 3 نفر) 5 1
14 بیش از ده بار ورود در ماه - 5
15 اولین ورود به باشگاه صبا پس از تکمیل ثبت نام - 20
16 تکمیل بیش از 60 درصد پروفایل - 20
17 پیشبینی فعالسازی پروفایل شرکت (با توجه به نوع پلن انتخابی) - 10-30
18 ثبت نام اولیه 1 -
19 تکمیل ثبت نام (نام، نام خانوادگی، سمت، شرکت) 5 -
20 تکمیل عکس آواتار (یک مرتبه) 2 -
21 هر سابقه تحصیلی (حداکثر 3 ردیف) 2 -
22 هر دوره آموزشی (حداکثر 3 دوره) 2 -
23 حداقل 2 راه ارتباطی 2 -
24 هر سابقه شغلی (حداکثر 3 مورد) 2 -
25 انتخاب تخصص (فقط یکبار تخصیص داده میشود) 2 -
26 انتخاب صنعت (فقط یک بار تخصیص داده میشود) 2 -
27 ورود متوالی 5 روز در سامانه - 1
28 ادامه ورود متوالی روزانه (هر روز یک سکه که حداکثر آن در یک سال 360 سکه خواهد شد) - 1-360
29 فعال سازی پروفایل شرکت - 100
30 با کسب هر 100 امتیاز - 10
31 تکمیل 100 درصد پروفایل (یک مرتبه) - 50
32 دریافت عضویت ویژه شخص حقیقی (بسته به پلن انتخابی) - 8|50|100

شما میتوانید از امتیازات و سکه خود در بخش های مختلف سامانه استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه بهره مندی از امتیازها و سکه های خود، لینک های زیر را دنبال کنید:

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید:

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: