نحوه بهره‌مندی از امتیازها

امتیازها در سامانه صبا مصرف نمی‌شوند و همواره امتیاز شما رو به افزایش خواهد بود.

امکانات و خدماتی که می‌توانید با کسب امتیاز از آن بهره‌مند شوید.

حق عضویت ویژه سال اول

۲۱ امتیاز

امکان عضویت در گروه‌ها و کانال‌های تخصصی و استفاده از اطلاعات سامانه

حق عضویت ویژه در سال n ام

امتیاز n * ۲۱

امکان عضویت در گروه‌ها و کانال‌های تخصصی و استفاده از اطلاعات سامانه

ایمیل پکیج‌های آماری اطلاعاتی به‌صورت ماهانه

۱۰۰ امتیاز

بر اساس گروه‌های تخصصی انتخابی

حق تشکیل یک گروه تخصصی با بیش از ۲۰۰ عضو

۱۵۰ امتیاز

اعضای مرتبط با موضوع گروه، توسط سامانه صبا در اختیار ادمین قرار خواهد گرفت

حق تشکیل گروه تخصصی n ام هر کدام با بیش از ۲۰۰ عضو

امتیاز n * ۱۵۰

حق تشکیل یک کانال تخصصی با بیش از ۱۰۰۰ عضو

۲۰۰ امتیاز

اعضای مرتبط با موضوع کانال، توسط سامانه صبا در اختیار ادمین قرار خواهد گرفت

حق تشکیل کانال تخصصی n ام هر کدام با بیش از ۱۰۰۰ عضو

امتیاز n * ۲۰۰

در ضمن پکیج‌های متعدد آموزشی، آماری و اطلاعاتی دیگر نیز توسط تیم سامانه در حال طراحی است که می‌تواند به شما در جنبه‌های آموزشی، تخصصی، ایجاد و گسترش کسب و کار یاری رساند، بنابراین در راستای کسب امتیاز بیشتر اقدام فرمایید تا جزء اولین نفراتی باشید که از مزایای آن پکیج‌ها استفاده می‌کنید.

دعوت کردن دوستان

با معرفی دوستان و همکارانتان ما را در گسترش فرهنگ تصمیم سازی بر پایه اطلاعات و آمار همراهی می کنید.
شما یک سال عضویت ویژه به ارزش 210 هزار تومان را رایگان دریافت می کنید.
دوستان و همکارانتان برای معرفی این سامانه از شما تشکر خواهند کرد.
اگر همین حالا ما را به 3 نفر از دوستانتان معرفی کنید، عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا را رایگان دریافت میکنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت ویژه دارید
مزایای عضویت ویژه

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.
مزایای عضویت ویژه چیست؟

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت ویژه دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید:

دعوت کردن دوستان

با معرفی دوستان و همکارانتان ما را در گسترش فرهنگ تصمیم سازی بر پایه اطلاعات و آمار همراهی می کنید.
شما یک سال عضویت ویژه به ارزش 210 هزار تومان را رایگان دریافت می کنید.
دوستان و همکارانتان برای معرفی این سامانه از شما تشکر خواهند کرد.
اگر همین حالا ما را به 3 نفر از دوستانتان معرفی کنید، عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا را رایگان دریافت میکنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت ویژه دارید
مزایای عضویت ویژه

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.
مزایای عضویت ویژه چیست؟

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت ویژه دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: