نحوه بهره‌مندی از امتیازها

امتیازها در سامانه صبا مصرف نمی‌شوند و همواره امتیاز شما رو به افزایش خواهد بود.

امکانات و خدماتی که می‌توانید با کسب امتیاز از آن بهره‌مند شوید.

حق فعالسازی پروفایل سال اول

۲۱ امتیاز

امکان عضویت در گروه‌ها و کانال‌های تخصصی و استفاده از اطلاعات سامانه

حق فعالسازی پروفایل در سال n ام

امتیاز n * ۲۱

امکان عضویت در گروه‌ها و کانال‌های تخصصی و استفاده از اطلاعات سامانه

ایمیل پکیج‌های آماری اطلاعاتی به‌صورت ماهانه

۱۰۰ امتیاز به زودی

بر اساس گروه‌های تخصصی انتخابی

حق تشکیل یک گروه تخصصی با بیش از ۲۰۰ عضو

۱۵۰ امتیاز به زودی

اعضای مرتبط با موضوع گروه، توسط سامانه صبا در اختیار ادمین قرار خواهد گرفت

حق تشکیل گروه تخصصی n ام هر کدام با بیش از ۲۰۰ عضو

امتیاز n * ۱۵۰ به زودی

حق تشکیل یک کانال تخصصی با بیش از ۱۰۰۰ عضو

۲۰۰ امتیاز به زودی

اعضای مرتبط با موضوع کانال، توسط سامانه صبا در اختیار ادمین قرار خواهد گرفت

حق تشکیل کانال تخصصی n ام هر کدام با بیش از ۱۰۰۰ عضو

امتیاز n * ۲۰۰ به زودی

در ضمن پکیج‌های متعدد آموزشی، آماری و اطلاعاتی دیگر نیز توسط تیم سامانه در حال طراحی است که می‌تواند به شما در جنبه‌های آموزشی، تخصصی، ایجاد و گسترش کسب و کار یاری رساند، بنابراین در راستای کسب امتیاز بیشتر اقدام فرمایید تا جزء اولین نفراتی باشید که از مزایای آن پکیج‌ها استفاده می‌کنید.

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید:

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: