نحوه بهره‌مندی از امتیازها

امتیازها در سامانه صبا مصرف نمی‌شوند و همواره امتیاز شما رو به افزایش خواهد بود.

امکانات و خدماتی که می‌توانید با کسب امتیاز از آن بهره‌مند شوید.

حق فعالسازی پروفایل سال اول

۲۱ امتیاز

امکان عضویت در گروه‌ها و کانال‌های تخصصی و استفاده از اطلاعات سامانه

حق فعالسازی پروفایل در سال n ام

امتیاز n * ۲۱

امکان عضویت در گروه‌ها و کانال‌های تخصصی و استفاده از اطلاعات سامانه

ایمیل پکیج‌های آماری اطلاعاتی به‌صورت ماهانه

۱۰۰ امتیاز به زودی

بر اساس گروه‌های تخصصی انتخابی

حق تشکیل یک گروه تخصصی با بیش از ۲۰۰ عضو

۱۵۰ امتیاز به زودی

اعضای مرتبط با موضوع گروه، توسط سامانه صبا در اختیار ادمین قرار خواهد گرفت

حق تشکیل گروه تخصصی n ام هر کدام با بیش از ۲۰۰ عضو

امتیاز n * ۱۵۰ به زودی

حق تشکیل یک کانال تخصصی با بیش از ۱۰۰۰ عضو

۲۰۰ امتیاز به زودی

اعضای مرتبط با موضوع کانال، توسط سامانه صبا در اختیار ادمین قرار خواهد گرفت

حق تشکیل کانال تخصصی n ام هر کدام با بیش از ۱۰۰۰ عضو

امتیاز n * ۲۰۰ به زودی

در ضمن پکیج‌های متعدد آموزشی، آماری و اطلاعاتی دیگر نیز توسط تیم سامانه در حال طراحی است که می‌تواند به شما در جنبه‌های آموزشی، تخصصی، ایجاد و گسترش کسب و کار یاری رساند، بنابراین در راستای کسب امتیاز بیشتر اقدام فرمایید تا جزء اولین نفراتی باشید که از مزایای آن پکیج‌ها استفاده می‌کنید.

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید:

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: