داشبوردهای آماری اختصاصی صنایع

در داشبوردهای آماری سامانه صبا می توانید اطلاعات جمع بندی شده از صنایع مختلف را مشاهده کنید. این اطلاعات شامل نقشه های پراکندگی جغرافیایی، لیست محصولات صنایع، ظرفیت اسمی و ظرفیت در حال احداث هر محصول و هر واحد، مجتمع های برتر، استان های دارای بیشترین ظرفیت، وضعیت ظرفیت فعلی نسبت به چشم انداز 1404، مشاوران و پیمانکاران برتر و سایر اطلاعات مفید و جامع در صنایع بالادستی ایران می باشد که همگی در یک صفحه ی جامع ارائه می شود.

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: