جویای کار

سامانه صبا برای کلیه افراد جامعه با هر نوع تخصص فرصتی را مهیا نموده که بتوانند پیشنهادات کاری متنوع و بهتری را مطابق با علایق و خواسته های خود از کارآفرینان و صاحبان مشاغل در حوزه صنایع بالادستی ایران دریافت نمایند.

این امکان فقط برای کابران ویژه سایت در دسترس می باشد

در صورتی که عضو سامانه صبا هستید در اسرع وقت پروفایل خود را به صورت کامل تکمیل نموده تا کارشناسان سامانه صبا با بررسی پروفایل شما بتوانند رزومه کاریتان را به بهترین نحو ممکن تهیه و برای صاحبان مشاغل ارسال نمایند .

به هر میزان پروفایل شما دقیق و کاملتر تکمیل شده باشد ، پیشنهادات کاری ارسالی برایتان بیشتر شگفت زده تان خواهد نمود.

پروفایل هایی که به صورت کامل تکمیل شده اند در پروسه کاریابی قرار خواهند گرفت، الصاق عکس ، ترجیحا پرسنلی نیز برای آغاز این فرآیند الزامی است.

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید:

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: