آمار و اطلاعات

صنایع بالادستی ایران

اطلاعات نفت، گاز و پتروشیمی فلزات اساسی کانی‌های غیرفلزی نیرو
کاربران 3835 3644 1419 2698
شرکت ها 591 519 330 339
فرصت های شغلی 252 133 37 59
مقالات 45 52 32 30
پروژه ها 538 279 155 304
خطوط تولید 1720 499 198 482
نمایشگاه آنلاین

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: