آمار و اطلاعات

صنایع بالادستی ایران

نفت، گاز و پتروشیمی

Oil, gas and petrochemicals
صنایع زیرمجموعه: ۴ مجتمع های تخصصی : ۴۸۳

فلزات اساسی

Basic metals
صنایع زیرمجموعه: ۷ مجتمع های تخصصی : ۳۳۷

کانی‌های غیرفلزی

Non-metallic minerals
صنایع زیرمجموعه: ۷ مجتمع های تخصصی : ۹۹

نیرو

Power plants
صنایع زیرمجموعه: ۲ مجتمع های تخصصی : ۲۰۳

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: