ثبت و فعالسازی شرکت در سامانه صبا

کارفرمایی

۹,۹۷۹,۰۰۰ تومان
به مدت یک سال

تجاری

۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
به مدت یک سال

اقتصادی

۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
به مدت یک سال
ارتباط با پشتیبان سامانه

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: