نحوه کسب امتیاز

نحوه کسب امتیاز هر عضو سامانه صبا با توجه به میزان امتیاز کسب شده می تواند از امکانات، خدمات و محصولات سامانه صبا بهره مند شود.
نحوه کسب امتیاز به شرح ذیل می باشد
هر امتیاز = ۱۰ هزار تومان

خرید یک امتیاز

خرید

هر امتیاز ۱۰ هزار تومان

ثبت نام اولیه

۱ امتیاز

معرفی هر نفر از همکاران

۱ امتیاز

تا ۲۴ ساعت بعد از ثبت نام ۵ امتیاز برای ۳ نفر اول و بعد از این بازه زمانی فقط یک امتیاز به ازای هر نفر

ویرایش و یا تکمیل اطلاعات مجتمع، شرکت، مدول و یا پروژه

۱ امتیاز

پنج اظهارنظر تاییدشده در ذیل صفحات مجتمع، مدول و یا پروژه

۱ امتیاز

ثبت نام تکمیلی

۵ امتیاز

عکس آواتار

۲ امتیاز

سوابق تحصیلی

۲ امتیاز

دوره های آموزشی

۲ امتیاز

حداقل دو راه ارتباطی

۲ امتیاز

حداقل دو سابقه شغلی

۲ امتیاز

پکیج‌های متعدد آموزشی، اطلاعاتی و آماری توسط تیم سامانه صبا درحال طراحی است که می‌تواند به شما از جنبه‌های آموزشی، تخصصی، ایجاد و گسترش کسب و کار یاری برساند. دسترسی به این پکیج‌ها به میزان امتیاز کسب شده، وابسته خواهد بود، لذا در راستای کسب امتیاز بیشتر اقدام فرمایید تا جزء اولین نفراتی باشیدکه می‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند.

دعوت کردن دوستان

با معرفی دوستان و همکارانتان ما را در گسترش فرهنگ تصمیم سازی بر پایه اطلاعات و آمار همراهی می کنید.
شما یک سال عضویت ویژه به ارزش 210 هزار تومان را رایگان دریافت می کنید.
دوستان و همکارانتان برای معرفی این سامانه از شما تشکر خواهند کرد.
اگر همین حالا ما را به 3 نفر از دوستانتان معرفی کنید، عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا را رایگان دریافت میکنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت ویژه دارید
مزایای عضویت ویژه

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.
مزایای عضویت ویژه چیست؟

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت ویژه دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید:

دعوت کردن دوستان

با معرفی دوستان و همکارانتان ما را در گسترش فرهنگ تصمیم سازی بر پایه اطلاعات و آمار همراهی می کنید.
شما یک سال عضویت ویژه به ارزش 210 هزار تومان را رایگان دریافت می کنید.
دوستان و همکارانتان برای معرفی این سامانه از شما تشکر خواهند کرد.
اگر همین حالا ما را به 3 نفر از دوستانتان معرفی کنید، عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا را رایگان دریافت میکنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت ویژه دارید
مزایای عضویت ویژه

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.
مزایای عضویت ویژه چیست؟

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت ویژه دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: