اشخاص حقیقی
آخرین کاربران
فعال ترین کاربران سال فعال ترین کاربران در یک سال گذشته
فعال ترین کاربران در یک ماه گذشته بالاترین امتیاز کسب شده در یک ماه گذشته
آخرین کاربران با تکمیل کامل پروفایل
اسماعیل ابویسانی  کاربر تاییدشده متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
نیما چراغ پور قرقانی  کاربر تاییدشده متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
هادی کریمی  کاربر تاییدشده متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
مشاهده بیشتر
آخرین کاربران
مشاهده بیشتر

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: