اشخاص حقیقی
اشخاص حقیقی
جستجوی تخصصی کاربران
فعال ترین کاربران سال فعال ترین کاربران در یک سال گذشته
فعال ترین کاربران در یک ماه گذشته بالاترین امتیاز کسب شده در یک ماه گذشته
مریم سادات محسنی اردهالی  کاربر تاییدشده متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
یاشار باغساری  کاربر تاییدشده متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
آخرین کاربران با تکمیل کامل پروفایل
محمد رحیمی  کاربر تاییدشده متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
محسن گمنام  کاربر تاییدشده متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
ابوالفضل فرزانگان  کاربر تاییدشده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مشهد ساج پویا
مشاهده بیشتر
آخرین کاربران
مشاهده بیشتر

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: