اشخاص حقیقی
آخرین کاربران
فعال ترین کاربران سال فعال ترین کاربران در یک سال گذشته
فعال ترین کاربران در یک ماه گذشته بالاترین امتیاز کسب شده در یک ماه گذشته
آخرین کاربران با تکمیل کامل پروفایل
مشاهده بیشتر
آخرین کاربران
مشاهده بیشتر

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: