علیرضا جعفری فشارکی

عضویت ویژه
659 روز عضو سامانه صبا
مدیر عامل

مهربان،صادق،صبور،پرانرژی ،شوخ ،فعال ،عاشق خانواده ،اهل ورزش ، مدیرمارشنان صنایع دستی ،سایت ده بازار ،گیاهان دارویی ،مدیر پروژه عمرانی و فضای سبز

سامانه صبا به شما پیشنهاد می دهد صفحات زیر را نیز ببینید :

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: