وندورلیست مجتمع ها

در این صفحه اطلاعات وندورلیست تمام مجتمع های صنایع بالادستی قرار دارد. اطلاعات حضور شرکت های مختلف در وندورلیست مجتمع ها توسط مدیران مجتمع در سامانه قابل تأیید است و سامانه تنها به ادعای شرکت ها استناد نمی کند.
در این صفحه ابتدا لیست صنایع را مشاهده می نمایید، با کلیک روی هر صنعت لیست مجتمع های آن صنعت و سپس وندورلیست مجتمع به تفکیک زمینه فعالیت شرکت ها مشاهده می شود.
وندورلیست در این صفحه عبارت است از شرکت هایی که به هر شکل کالا خدماتی به مجتمع ها ارائه داده اند یا در لیست ارائه دهندگان کالا و خدمات مجتمع قرار دارند.
جهت مشاهده اطلاعات دقیق تر و ورود به سطوح عمیق سامانه صبا، لازم است در سامانه به صورت رایگان و فقط با چند کلیک، ثبت نام کنید.
اطمینان می دهیم که زیاد سخت نخواهد بود!

سطح مورد نیاز برای دسترسی به این بخش: عضویت ویژه
توضیحات سطوح دسترسی در سامانه صبا (من به چه چیزی دسترسی دارم؟)