سامانه صبا (صنایع بالادستی ایران) محمد

محمد پرستو

مسئول لاین تخصصی رمس(راهکارهای مدیریتی ساخت و ساز) در شرکت راهکار نوین سیاق

سوابق شغلی

مسئول لاین تخصصی رمس(راهکارهای مدیریتی ساخت و ساز)

شرکت راهکار نوین سیاق
نامشخص - تاکنون

سوابق تحصیلی

مهارت ها

دوره های آموزشی

شبکه های اجتماعی