محمد

محمد راد

کارشناس فروش در گروه تامین مصالح ساختمانی دیجی مصالح

www.infosaba.com

سوابق شغلی

سمت : کارشناس فروش

محل کار : گروه تامین مصالح ساختمانی دیجی مصالح
نامشخص - تاکنون

دوره های آموزشی

مهارت ها

سوابق تحصیلی

پروژه های صنعتی

پروژه های مرتبط با صنعت

شبکه های اجتماعی