سامانه صبا (صنایع بالادستی ایران) محمدرضا

محمدرضا صادقی

رئیس فروش داخل در شرکت فولاد آلیاژی ایران

سوابق شغلی

رئیس فروش داخل

شرکت فولاد آلیاژی ایران
نامشخص - تاکنون

سوابق تحصیلی

مهارت ها

دوره های آموزشی

شبکه های اجتماعی