سام

سام یوسفی

کارشناس ارشد توسعه کسب و کار در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)

www.infosaba.com

سوابق شغلی

سمت : کارشناس ارشد توسعه کسب و کار

محل کار : شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
1396/01/01 - تاکنون

سمت : توسعه بازار

محل کار : شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
نامشخص - تاکنون

دوره های آموزشی

آنالیز قیمت و برآورد قیمت پروژه

داخلی
تاریخ اتمام دوره : 1399/08/01

مهارت ها

ارزیابی طرح ها و پروژه ها برنامه ریزی استراتژیک توسعه کسب و کار برآورد و آنالیز قیمت پروژه ها مدیریت استراتژیک

سوابق تحصیلی

کارشناسی

مهندسی شیمی
دانشگاه اراک

پروژه های صنعتی

پروژه های مرتبط با صنعت

شبکه های اجتماعی