سامانه صبا (صنایع بالادستی ایران) فرهاد

فرهاد محمدزاده

مدیر روابط عمومی در سازمان غیر دولتی متخصصین و مدیران ایران

سوابق شغلی

مدیر روابط عمومی

شرکت سازمان غیر دولتی متخصصین و مدیران ایران
نامشخص - تاکنون

سوابق تحصیلی

مهارت ها

دوره های آموزشی

شبکه های اجتماعی