سایر قالب ها را نیز ببینید (مخصوص اعضای ویژه)

قالب 1 قالب 2 قالب 3 قالب 4 قالب 5
سامانه صبا (صنایع بالادستی ایران)
مهرداد

مهرداد ایرجی فر

مشاور یا وکیل مستقل صنعتی - وکیل مستقل

سوابق شغلی

سمت : وکیل مستقل

محل کار :
نامشخص - تاکنون

سوابق تحصیلی

مهارت ها

دوره های آموزشی

شبکه های اجتماعی