رضا

رضا مرادی

مدیر مالی در شرکت فولاد نسیم شمال

www.infosaba.com

سوابق شغلی

سمت : مدیر مالی

محل کار : شرکت فولاد نسیم شمال
نامشخص - تاکنون

دوره های آموزشی

مهارت ها

سوابق تحصیلی

پروژه های صنعتی

پروژه های مرتبط با صنعت

شبکه های اجتماعی