آخرین کاربران

ثبت نام تکمیلی

کاربرانی که محل کار و سمت خود را ثبت کرده اند.
محسن بهمن متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
محسن جوادی متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
یاسر شاهمرادی متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
رضا آدینه معمار و مشاور مراکز عملیات امنیت
سعید اسدالهی متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
بهمن حقیقی متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
مهدی شادمانی متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
دومان قنبری متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید

عضویت ویژه

کاربرانی که سه نفر از دوستان خود را طی 24 ساعت از زمان ثبت نامشان دعوت کرده اند و عضویت ویژه گرفته اند.
جواد میرتبار متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
محمد الهی مشاور،ارزیاب سرامدی سازمانی
بهنوش شایسته مشاور مالی و مالیاتی

دعوت کردن دوستان

با معرفی دوستان و همکارانتان ما را در گسترش فرهنگ تصمیم سازی بر پایه اطلاعات و آمار همراهی می کنید.
شما یک سال عضویت ویژه به ارزش 210 هزار تومان را رایگان دریافت می کنید.
دوستان و همکارانتان برای معرفی این سامانه از شما تشکر خواهند کرد.
اگر همین حالا ما را به 3 نفر از دوستانتان معرفی کنید، عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا را رایگان دریافت میکنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت ویژه دارید
مزایای عضویت ویژه

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.
مزایای عضویت ویژه چیست؟

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت ویژه دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: