دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ایران، کرمان، کرمان
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 034-31325700
فکس قابل تکمیل
آدرس ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی - میدان اول - فرعی سمت راست
وبسایت http://www.kmu.ac.ir
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
دانشکده ها
کارکنان/اساتید دانشگاه
کارشناس برنامه و بودجه در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کارشناس اداره تعمیر نگهداری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشجویان این دانشگاه
دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: