پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان

ایران، اصفهان، اصفهان
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 0313222431
فکس 0313222446
آدرس اصفهان، خیابان امام خمینی، کیلومتر 7، جنب شهرک رسالت، صدوق پستی: 174 / 81955
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
کارکنان/اساتید دانشگاه
مدیر گروه مواد در دانشگاه پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: