علمی کاربردی

محل قابل تکمیل
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) قابل تکمیل
فکس قابل تکمیل
آدرس قابل تکمیل
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
کارکنان/اساتید دانشگاه
ریاست واحد دانشگاهی در دانشگاه علمی کاربردی
استاد در دانشگاه علمی کاربردی
استاد در دانشگاه علمی کاربردی
دانشجویان این دانشگاه
دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی
دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی
دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی
دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی
دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی
فارغ التحصیلان این دانشگاه
استاد در دانشگاه علمی کاربردی واحد شهرداری
تکنسین آزمایشگاه و کنترل کیفیت در مجتمع صبا فولاد خلیج فارس
کارشناس در شرکت گروه مپنا
سیمبان در شرکت تواتر برق مازند
سرپرست کنترل کیفیت در شرکت پویا برش اراک
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
تکنسین تراش در مجتمع پالایشگاه سوم گاز پارس جنوبی (فاز 4 و 5)
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
بازرگانی و فروش
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: