دانشگاه فنی حرفه ای دختران کرمانشاه

ایران، کرمانشاه، کرمانشاه
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) قابل تکمیل
فکس قابل تکمیل
آدرس قابل تکمیل
وبسایت https://d-kermanshah.tvu.ac.ir
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
کارکنان/اساتید دانشگاه
استاد در دانشگاه فنی حرفه ای دختران کرمانشاه
استاد در دانشگاه فنی حرفه ای دختران کرمانشاه
دانشجویان این دانشگاه
دانشجو در دانشگاه فنی حرفه ای دختران کرمانشاه
دانشجو در دانشگاه فنی حرفه ای دختران کرمانشاه
دانشجو در دانشگاه فنی حرفه ای دختران کرمانشاه
دانشجو در دانشگاه فنی حرفه ای دختران کرمانشاه
دانشجو در دانشگاه فنی حرفه ای دختران کرمانشاه
دانشجو در دانشگاه فنی حرفه ای دختران کرمانشاه
فارغ التحصیلان این دانشگاه
کارشناس مناقصات و امور قرادادها ، حسابداری فروش در شرکت پویا باد نیرو (پویا نیرو )
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: