دانشگاه پیام نور

محل قابل تکمیل
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) قابل تکمیل
فکس قابل تکمیل
آدرس قابل تکمیل
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
کارکنان/اساتید دانشگاه
مدیر اتوماسیون در دانشگاه پیام نور
معاون در دانشگاه پیام نور
هیات علمی در دانشگاه پیام نور
مدرس در دانشگاه پیام نور
دانشجویان این دانشگاه
دانشجو در دانشگاه پیام نور
دانشجو در دانشگاه پیام نور
دانشجو در دانشگاه پیام نور
دانشجو در دانشگاه پیام نور
دانشجو در دانشگاه پیام نور
دانشجو در دانشگاه پیام نور
دانشجو در دانشگاه پیام نور
دانشجو در دانشگاه پیام نور
دانشجو در دانشگاه پیام نور
فارغ التحصیلان این دانشگاه
سرپرست آموزش در شرکت آسفالت طوس
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام
مشاور و مجری در شرکت حمل ونقل تهران بار دانا
مدیرآزمایشگاه و تولید در شرکت کومه معدن پارس
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
مدیر عامل در شرکت آداک سازه هونام
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: