دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان

ایران، اصفهان، اصفهان
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 03136736550
فکس 03136736535
آدرس دروازه شیراز-خ هزارجریب-جنب خوابگاه
وبسایت http://www.mohajertc.ir
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
کارکنان/اساتید دانشگاه
مدرس در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
کارمند در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
دانشجویان این دانشگاه
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
فارغ التحصیلان این دانشگاه
مدیر عامل در شرکت فراز رایان جی
مدیر در شرکت فروشگاه پایا بلبرینگ
حسابدار پیمانکاری حمل و نقل مواد نفتی حدیدی
مشاور تولید گندله سازی در شرکت کیمیا صنعت اسپادانا
اجرایی در شرکت فناوریهای نوین فدک سپاهان
مهندس نقشه برداری در شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو
مدرس در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
مدیر واحد دیجیتال مارکتینگ در شرکت اصفهان آهن آپادانا
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
حسابرس ارشد در شرکت حسابرسی رازدار
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: