اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 42350000
فکس قابل تکمیل
آدرس میدان ونک - خیابان برزیل شرقی - سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
دانشجویان این دانشگاه
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دکتر شریعتی)
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دکتر شریعتی)
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دکتر شریعتی)
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دکتر شریعتی)
دانشجو در دانشگاه دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دکتر شریعتی)
فارغ التحصیلان این دانشگاه
کارشناس ارشد توسعه بازار در شرکت ماشین سازی کیهان خرم آباد
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: