اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 88330904
فکس قابل تکمیل
آدرس تهران - خیابان کارگر شمالی- خیابان دوم- انتصاریه - پلاک 18
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
کارکنان/اساتید دانشگاه
استاد مدعو در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس-تهران
استاد در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس-تهران
دانشجویان این دانشگاه
دانشجو در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس-تهران
دانشجو در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس-تهران
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: