به مدت محدود با ثبت نام و تکمیل پروفایل، عضویت ویژه
سامانه صبا (صنایع بالادستی ایران)
را دریافت نمایید.
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 44320647
فکس قابل تکمیل
آدرس تهران، شهران، بلوار کوهسار، خیابان مدرسه.
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
کارکنان/اساتید دانشگاه
امیر بیابان نورد
معاون آموزشی در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ال طه - تهران
امین سحرایی
هیئت علمی در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ال طه - تهران
دانشجویان این دانشگاه
شهاب احمدی
دانشجو در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ال طه - تهران
محمد رضا شفاف
دانشجو در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ال طه - تهران
مسعود اکبری
دانشجو در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ال طه - تهران
مهران احمدی
دانشجو در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ال طه - تهران
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: