اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 44320647
فکس قابل تکمیل
آدرس تهران، شهران، بلوار کوهسار، خیابان مدرسه.
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
کارکنان/اساتید دانشگاه
معاون آموزشی در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ال طه - تهران
هیئت علمی در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ال طه - تهران
دانشجویان این دانشگاه
دانشجو در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ال طه - تهران
دانشجو در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ال طه - تهران
دانشجو در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ال طه - تهران
دانشجو در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ال طه - تهران
دانشجو در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ال طه - تهران
دانشجو در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ال طه - تهران
فارغ التحصیلان این دانشگاه
مدیر عامل در شرکت بهداد تجارت پدیده کاوش
مدیر اجرایی نمایندگی 1422 در شرکت بیمه آسماری
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: