به مدت محدود با ثبت نام و تکمیل پروفایل، عضویت ویژه
سامانه صبا (صنایع بالادستی ایران)
را دریافت نمایید.
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 37219533
فکس قابل تکمیل
آدرس خیابان مدرس -خیابان فرصت شیرازی -روبروی سردخانه بزرگ شیراز
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
کارکنان/اساتید دانشگاه
سروش زارعپور
استاد در دانشگاه پردیس شهید باهنر - شیراز
دانشجویان این دانشگاه
امیر مسعودیان
دانشجو در دانشگاه پردیس شهید باهنر - شیراز
محمدرضا ربیعی
دانشجو در دانشگاه پردیس شهید باهنر - شیراز
رضا بلاغی اینالو
دانشجو در دانشگاه پردیس شهید باهنر - شیراز
بهنام گرگین
دانشجو در دانشگاه پردیس شهید باهنر - شیراز
محمد حسین دلجو
دانشجو در دانشگاه پردیس شهید باهنر - شیراز
حسین جوکار
دانشجو در دانشگاه پردیس شهید باهنر - شیراز
فارغ التحصیلان این دانشگاه
علیرضا صفری
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: