اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 37219533
فکس قابل تکمیل
آدرس خیابان مدرس -خیابان فرصت شیرازی -روبروی سردخانه بزرگ شیراز
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
کارکنان/اساتید دانشگاه
استاد در دانشگاه پردیس شهید باهنر - شیراز
دانشجویان این دانشگاه
دانشجو در دانشگاه پردیس شهید باهنر - شیراز
دانشجو در دانشگاه پردیس شهید باهنر - شیراز
دانشجو در دانشگاه پردیس شهید باهنر - شیراز
دانشجو در دانشگاه پردیس شهید باهنر - شیراز
فارغ التحصیلان این دانشگاه
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: