دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام

ایران، خراسان رضوی، تربت جام
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 52537012
فکس قابل تکمیل
آدرس بلوار امام خمینی(ره)، بین امام خمینی 39 و 41، مجتمع آموزش عالی تربت جام
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: