اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 2777400-4
فکس قابل تکمیل
آدرس اراک ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان علوم ـ صندوق پستی: 879
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
کارکنان/اساتید دانشگاه
سید حمید حسینی
کارگر تاسیسات در دانشگاه اراک
امیرحسین رضائی
کارکنان شرکتی در دانشگاه اراک
حجت اله ابراهیمی
خدمات در دانشگاه اراک
حسن شریفی
کارگر در دانشگاه اراک
دانشجویان این دانشگاه
سید محمد جواد موسوی
دانشجو در دانشگاه اراک
اکبر قاسمی
دانشجو در دانشگاه اراک
علی جهانفری
دانشجو در دانشگاه اراک
مجید زارعی
دانشجو در دانشگاه اراک
مریم فراهانی
دانشجو در دانشگاه اراک
حسین کاوسی
دانشجو در دانشگاه اراک
فارغ التحصیلان این دانشگاه
فاطمه آمره
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
محمد فراهانی
دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی کرج
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: