اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 2777400-4
فکس قابل تکمیل
آدرس اراک ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان علوم ـ صندوق پستی: 879
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
کارکنان/اساتید دانشگاه
کارگر تاسیسات در دانشگاه اراک
کارکنان شرکتی در دانشگاه اراک
خدمات در دانشگاه اراک
کارگر در دانشگاه اراک
دانشجویان این دانشگاه
دانشجو در دانشگاه اراک
دانشجو در دانشگاه اراک
دانشجو در دانشگاه اراک
دانشجو در دانشگاه اراک
دانشجو در دانشگاه اراک
دانشجو در دانشگاه اراک
دانشجو در دانشگاه اراک
دانشجو در دانشگاه اراک
دانشجو در دانشگاه اراک
فارغ التحصیلان این دانشگاه
کارشناس ارشد توسعه کسب و کار در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی کرج
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
کارشناس برق در مجتمع کارخانه سیمان دلیجان
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: