اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 5226630
فکس قابل تکمیل
آدرس استان فارس – لامرد – میدان انقلاب – مرکزآموزش عالی لامرد
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
دانشجویان این دانشگاه
دانشجو در دانشگاه مرکز آموزش عالی لامرد
دانشجو در دانشگاه مرکز آموزش عالی لامرد
دانشجو در دانشگاه مرکز آموزش عالی لامرد
دانشجو در دانشگاه مرکز آموزش عالی لامرد
دانشجو در دانشگاه مرکز آموزش عالی لامرد
دانشجو در دانشگاه مرکز آموزش عالی لامرد
دانشجو در دانشگاه مرکز آموزش عالی لامرد
فارغ التحصیلان این دانشگاه
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
سرپرست سیستمهای بازرگانی در شرکت پلیمر آریا ساسول
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: