اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 53268018
فکس قابل تکمیل
آدرس آبادان-بریم-فلکه پتروشیمی-کدپستی: 61118-63146
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
کارکنان/اساتید دانشگاه
مدیر پروژه مطالعات مخازن نفت و گاز در دانشگاه صنعت نفت
دبیر انجمن های علمی دانشگاه صنعت نفت در دانشگاه صنعت نفت
عضو هیات علمی در دانشگاه صنعت نفت
کارشناس در دانشگاه صنعت نفت
استاد در دانشگاه صنعت نفت
مسئول امور دانشجویی و فوق برنامه در دانشگاه صنعت نفت
دانشجویان این دانشگاه
دانشجو در دانشگاه صنعت نفت
دانشجو در دانشگاه صنعت نفت
دانشجو در دانشگاه صنعت نفت
دانشجو در دانشگاه صنعت نفت
دانشجو در دانشگاه صنعت نفت
دانشجو در دانشگاه صنعت نفت
دانشجو در دانشگاه صنعت نفت
فارغ التحصیلان این دانشگاه
کارشناس حفاظت فنی در شرکت ملی نفت ایران (NIOC)
کارشناس بازرسی ‌و نظارت بر تولید نفت و گاز در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
مدیر منابع خرید در شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف - تهران
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
کارشناس دفتر مدیریت طرح (PMO) در شرکت مشاوران انرژی تهران
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: