اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 5236494
فکس قابل تکمیل
آدرس مازندران - بهشهر - چهارراه گرگان - موسسه آموزش عالی تمیشان
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
دانشجویان این دانشگاه
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: