اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 4277603-6
فکس قابل تکمیل
آدرس کرمانشاه - طاق بستان- خ دانشگاه - سازمان مرکزی دانشگاه رازی
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
دانشجویان این دانشگاه
دانشجو در دانشگاه رازی کرمانشاه
دانشجو در دانشگاه رازی کرمانشاه
دانشجو در دانشگاه رازی کرمانشاه
دانشجو در دانشگاه رازی کرمانشاه
دانشجو در دانشگاه رازی کرمانشاه
دانشجو در دانشگاه رازی کرمانشاه
فارغ التحصیلان این دانشگاه
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
مهندس برق و مدیرپروژه در شرکت فنی مهندسی ماهان افزار غرب
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
مدیر پروژه در مجتمع پتروشیمی مبین
بوردمن واحد تقطیر در شرکت پالایش نفت اصفهان
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: