اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 32341615
فکس قابل تکمیل
آدرس اصفهان، خیابان شهید بهشتی ، بعد از چهارراه عباس آباد،بن بست شماره 10، کد پستی:75315-81847
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
دانشجویان این دانشگاه
نگار صدیق
دانشجو در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان
هادی داودی
دانشجو در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان
نظرات کاربران

دعوت کردن دوستان

با معرفی دوستان و همکارانتان ما را در گسترش فرهنگ تصمیم سازی بر پایه اطلاعات و آمار همراهی می کنید.
شما یک سال عضویت ویژه به ارزش 210 هزار تومان را رایگان دریافت می کنید.
دوستان و همکارانتان برای معرفی این سامانه از شما تشکر خواهند کرد.
اگر همین حالا ما را به 3 نفر از دوستانتان معرفی کنید، عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا را رایگان دریافت میکنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت ویژه دارید
مزایای عضویت ویژه

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.
مزایای عضویت ویژه چیست؟

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت ویژه دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: