لطفاً صبر کنید ...
loading
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 33340081-9
فکس قابل تکمیل
آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن – دانشگاه تبریز
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
کارکنان/اساتید دانشگاه
هیئت علمی در دانشگاه تبریز
استاد در دانشگاه تبریز
کارپرداز در دانشگاه تبریز
کارشناس مالی در دانشگاه تبریز
دانشجو دکتری در دانشگاه تبریز
پژوهشگر فرادکتری در دانشگاه تبریز
کارمند در دانشگاه تبریز
دانشجویان این دانشگاه
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
دانشجو در دانشگاه تبریز
فارغ التحصیلان این دانشگاه
Marketing Coordinator در شرکت Sarralle Group
مدیریت عامل در شرکت تامین کالا اشتاد تجارت (اشتاد تجارت)
مدیر عامل تعاونی اعتبار اویک در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
اجرایی در مجتمع پتروشیمی کردستان
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
مدیرعامل در شرکت واحد طرح ایرانیان
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
مدیرعامل در شرکت لاوین كبیر افزار ارس
مدیرعامل در شرکت کاوشگران صنعتی پارت کیهان
کار آفرین و مشاور اشتغال زایی
مدیرعامل در شرکت مهندسین مشاور بهین طرح آریا
مشاور توسعه بازار
کارشناس ارشد در شرکت نوآوران ارتباطات دوران (گروه دوران)
کارشناس ارشدبرق،درمجموعه نیروگاه بوتیاایرانیان در شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
مدیر در شرکت آریا کنترل
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
کارشناس بازاریابی در شرکت بازرگانی فلزات رنگین (گروه فلز)
مدیرعامل در شرکت توسعه کار آفرینی باور ویرا آذربایجان
ناظر طرحهای عمرانی
کارشناس سیستمهای دسترسی در شرکت مخابرات ایران (اخابر)
مدیرعامل در شرکت تامین کالا آشنا رام
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
استاد در دانشگاه تبریز
مدیرعامل در شرکت آرکا ویرا مکاترونیک
کارشناس فروش در شرکت بازرگانی مهندسی سیال سازان آذران تدبیر (ساتکو)
مدیرعامل در شرکت راهبرد صنعت هورداد
مدیر فنی در کارخانه کنسانتره صبا نور
کارشناس مسئول بهره برداری در شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
کارشناس بیمه بازرگانی در شرکت بیمه ایران
کارشناس در شرکت آتی نگار عمران آنو
کارمند بخش تولید در شرکت دانش ارکان آسیا
بخش مهندسی در شرکت فخر اعلا تبریز
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
مدیرعامل در شرکت پرتو دانش مهر امید
مسئول تعمیرات و نگهداری (نت) در شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان
مدیر بازرگانی و رئیس هیئت مدیره در شرکت دیاکو فولاد ماد
رئیس واحد اتوماسیون در شرکت شیرین عسل
استاد دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
مشاور محیط زیست
Project manager در شرکت Spirax Sarco
رئیس اداره در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)
سرپرست نیروگاه در مجتمع نیروگاه مقیاس کوچک ناردین
واحد بازرگانی در شرکت رایمند پیشرو نگار تبریز
معاونت اجرایی در شرکت رایمند پیشرو نگار تبریز
مهندس فروش در شرکت بهران پارسیان غرب زاگرس
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
واحد بازرگانی در شرکت تأمین افق اشتاد نیرو
واحد بازرگانی در شرکت تامین کالا اشتاد تجارت (اشتاد تجارت)
کارشناس مالی در شرکت ایران خودرو
مدیر فروش در شرکت آسال ذوب سهند
حسابدار ارشد
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
کارشناس فنی در شرکت فنی مهندسی مروا سیستم
مدیر فروش در شرکت دما صنعت آرین کارنو
کارشناس دفتر فنی و مهندسی در مجتمع فولاد میانه
مدیرعامل در شرکت اکسید کاران اهواز
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
کارشناس بازرگانی در گروه بین المللی آذران
مدیریت تولید و تکنولورژی
مدیرعامل در شرکت برنا سپنتا الماس
معاون شبکه تامین در مجتمع پتروشیمی تبریز
کارشناس سیویل در شرکت صنایع خاک چینی ایران
مدیریت بازرسی و کنترل کیفیت در شرکت صنعت فولاد تبار
مدیرعامل در شرکت ارک پژوه شمالغرب
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
مشاور بیمه های تخصصی صنایع بزرگ و کوچک
مهندس برق
دانشجو در دانشگاه تبریز
مشاور مالیاتی
کارشناس رسمی دادگستری
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
مشاور فن آوری اطلاعات
دانشجو در دانشگاه صنعتی مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع
دانشجو در دانشگاه جامع امام حسین
کارشناس فنی در شرکت اعلا نیرو
کارشناس محیط زیست در شرکت زرین داغ آستارکان
مدیرفروش در شرکت ایده و نقش آرشیت
مدیر فروش در شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
کارشناس بازرگانی در شرکت تامین کالا اشتاد تجارت (اشتاد تجارت)
دانشجو در دانشگاه تبریز
مدیرعامل در شرکت کاوش ریل خط آزما
عضو هیات اجرایی و قائم مقام در مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور
مدیرعامل در شرکت مهندسی فن آوران ایده پرداز سپهر
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
دانشجو در دانشگاه تبریز
مدیر مهندسی فروش در شرکت پترو نیر آب
مشاور پروژه های عمرانی معماری و شهرسازی
کارشناس بازرگانی در شرکت تامین کالا اشتاد تجارت (اشتاد تجارت)
کارشناس تولید در مجتمع فولاد آذربایجان
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
کارمند در شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی
نظرات کاربران
حامیان

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.