اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 38041 
فکس قابل تکمیل
آدرس مشهد- خیابان دانشگاه – خیابان اسرار
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
کارکنان/اساتید دانشگاه
هیئت علمی در دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی امام رضا(ع) - مشهد
کارمند در دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی امام رضا(ع) - مشهد
دانشجویان این دانشگاه
دانشجو در دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی امام رضا(ع) - مشهد
دانشجو در دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی امام رضا(ع) - مشهد
فارغ التحصیلان این دانشگاه
مهندسین مشاور در زمینه شهرسازی، مطالعات جغرافیایی و معماری و مرمت ابنیه
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: