اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 32202301- 32202302- 32202104
فکس قابل تکمیل
آدرس بیرجند – بلوارشهیدآوینی - انتهای بلواردانشگاه - صندوق پستی: 615/97175
وبسایت
رئیس دانشگاه
قابل تکمیل
کارکنان/اساتید دانشگاه
مدرس در دانشگاه بیرجند
کارمند در دانشگاه بیرجند
دانشجویان این دانشگاه
دانشجو در دانشگاه بیرجند
دانشجو در دانشگاه بیرجند
دانشجو در دانشگاه بیرجند
دانشجو در دانشگاه بیرجند
دانشجو در دانشگاه بیرجند
دانشجو در دانشگاه بیرجند
دانشجو در دانشگاه بیرجند
دانشجو در دانشگاه بیرجند
دانشجو در دانشگاه بیرجند
دانشجو در دانشگاه بیرجند
فارغ التحصیلان این دانشگاه
سرناظر حفاری و تزریق در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
رئیس هیئت مدیره در شرکت گوهر سنجان نگین کهربا
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
مهندس سرپرست کارگاه
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
متخصص صنعتی پذیرای پیشنهادات شغلی جدید
دانشجو در دانشگاه بیرجند
مدیرعامل در شرکت سپنتا توسعه سورین
دانشجو در دانشگاه بیرجند
نظرات کاربران

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: