لطفاً صبر کنید ...
loading

اطلاعات و آمار صنعتی استان چهارمحال و بختیاری

پرش به سایر استان ها:

اطلاعات نفت، گاز و پتروشیمی فلزات اساسی کانی‌های غیرفلزی تولید نیرو (نیروگاه) واحدهای زیربنایی نیرو
مجتمع استان 4 7 2 1 0 2
واحد استان 9 10 3 1 0 2
خط تولید استان 9 6 3 1 0 2
پروژه استان 6 4 2 0 0 0
شرکت و شعب در استان 8 2 2 0 2 3
کاربران از این استان 0 1 0 0 0 0
فرصت های شغلی 3 2 2 0 0 2
شهرهای دارای بیشترین مجتمع صنایع بالادستی در استان چهارمحال و بختیاری
شهرکرد
8
لردگان
2
بروجن
1
هفشجان
1
سفیددشت
1
حامیان