پروژه کوره بلند در حال احداث در مجتمع فولاد زرند ایرانیان (ذوب آهن زرند کرمان)

در این صفحه میتوانید اطلاعات "پروژه کوره بلند در حال احداث" در "مجتمع فولاد زرند ایرانیان (ذوب آهن زرند کرمان)" را مشاهده کنید. این اطلاعات شامل ظرفیت پروژه، سال احداث، پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان، تصاویر، نظرات متخصصین و سایر توضیحات پروژه است.
جهت مشاهده اطلاعات دقیق تر و ورود به سطوح عمیق سامانه صبا، لازم است در سامانه به صورت رایگان و فقط با چند کلیک، ثبت نام کنید.
اطمینان می دهیم که زیاد سخت نخواهد بود!