لیست کامل خطوط تولید "گاز سنتز" ایران

متانول آمونیاک اوره اسیدسولفوریک اسیدفسفریک دی آمونیوم فسفات(DAP) اسید نیتریک نیترات آمونیوم ملامین فرمالین واحد UFC - اوره فرمالدئید ملامین - کربنات آمونیوم واحد ام تی بی ای - MTBE واحد ام تی بی ای - MTBE (بوتان) سولفات آمونیوم

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: