لیست کامل خطوط تولید "پالایش نفت و میعانات گازی" ایران

تقطیر اتمسفریک تقطیر در خلاء VDU تصفیه هیدروژنی کاهش گرانروی (غلظت شکن) مراکس تبدیل کاتالیستی واحد نمک زدائی شکست کاتالیستی شکست هیدروژنی (ایزوماکس) الکیلاسیون ایزومریزاسیون اختلاط بنزین اختلاط نفتا اختلاط نفت سفید اختلاط نفت گاز اختلاط نفت کوره اختلاط و تولید روغن حلال‌ها آسفالت سازی بازیافت پروپیلن هیدروژن

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: