لیست کامل خطوط تولید "واحدهای زیربنایی" ایران

جاده ها، پل ها، معابر، فضای سبز و محوطه سازی ها سیستم آب و فاضلاب (تصفیه، تولید، انتقال و توزیع) آب بهداشتی، صنعتی، آتش نشانی و ... ساختمان های صنعتی، اداری و رفاهی راه آهن، شانتینگ یارد ایستگاه تقلیل فشار و توزیع گاز واحد دریافت، انباشت، برداشت و انتقال مواد توزیع برق، پست ها، روشنایی، سیستم های کنترل و ابزار دقیق، اعلام حریق و ... تجهیزات آزمایشگاهی و تعمیراتی سیستم هوای فشرده، ابزاردقیق، سرویس و ... سایر تولید بخار جداسازی هوا (نیتروژن، اکسیژن، آرگون و ...)

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: