لیست کامل خطوط تولید "سایر محصولات خاص" ایران

اسید ترفتالیک- PTA-CTA پلی اتیلن ترفتالات(PET) استایرن بوتادین (SBR) اتیل بنزن استایرن منومر - استایرن استایرن منومر - تولوئن اسید استیک اپکسی رزین بیس فنل A دی اکتیل فتالات (DOP) متیل اتیل کتون (MEK) آکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) پلی استایرن انبساطی (EPS) پلی استایرن معمولی (GPPS) پلی استایرن مقاوم (HIPS) دودسیل بنزن D.D.B وینیل استات اتانول آمین اتوکسیلات سودا اش (سدیم کربنات) - سودا اش سنگین سودا اش (سدیم کربنات) - سودا اش سبک الکیلاسیون - الکیل بنزین خطی (LAB) الکیلاسیون - الکیلات سنگین (HAB) دوده صنعتی سودا اش (سدیم کربنات) - جوش شیرین

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: