لیست کامل خطوط تولید "الفین ها" ایران

الفین - برش های 3 و 4 کربنه به بالا بوتن - 1 پلی بوتادین (PBR) بوتادین - بوتادین بوتادین - رافینیت پلی پروپیلن پروپیلن پلیمر گرید پلی اتیلن اتیلن گلایکول دواتیل هگزانول بنزن - الفین بنزن - برش سنگین نفتا اکسید اتیلن واحد هیدروژنه الفین - اتیلن الفین - پروپیلن الفین - نفت کوره الفین - بنزین پیرولیز (PG) الفین - هیدروژن

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: