خط تولید خط انتقال فاز 19 از تاسیسات دریایی به خشکی در پالایشگاه دهم گاز پارس جنوبی (فاز 19)

ظرفیت اسمی: 220 کیلومتر
توضیحات:
توضیحات تکمیلی برای این خط تولید ثبت نشده است!

پروژه ها

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: