خط تولید مدول یک در نیروگاه خورشیدی آباده

ظرفیت اسمی: 10 مگاوات
توضیحات:
ساخت این نیروگاه توسط بخش خصوصی با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر 500 میلیارد ریال و میزان اشتغال 64 نفر در زمان ساخت و بهره‌برداری انجام شده است.

پروژه ها

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: